Informatie

Bijbelvertaalwerk in Tanzania (Afrika) 


Sinds 2009 werken André en Dorien voor Wycliffe Bijbelvertalers in Tanzania. Daar trainen zij een team van Tanzaniaanse vertalers om de Bijbel in hun eigen taal te vertalen. De vertaalde bijbelboeken worden op allerlei manieren verspreid, zodat iedereen kan lezen en horen wat God te zeggen heeft!

In het Mara-clusterproject wordt in negen talen tegelijk aan de vertaling van de Bijbel gewerkt. Dit wordt ondersteund met lees- en schrijfonderwijs en onderwijs over Bijbelgebruik. In Tanzania worden ongeveer 124 talen gesproken. Wycliffe is actief met een vertaalprogramma in zo’n 30 van deze talen.

De reden dat André en Dorien nu als zendelingen in Tanzania zijn en meewerken aan het vertalen van de Bijbel, is dat ze zich beiden geroepen voelen om dit te gaan doen. God heeft al vroeg een verlangen in hun hart gelegd om Hem te dienen met de gaven die ze hebben gekregen, en beiden voelden zich sterk aangetrokken door de Afrikaanse jonge kerken.

André & Dorien hebben geen salaris of vast inkomen. De kosten voor hun levensonderhoud in Tanzania en de kosten van het bijbelvertaalwerk waaraan zij meewerken, worden gedekt door een persoonlijk betrokken achterban. Het uitzenden van een gezin voor zendingswerk kost veel geld. Maar omdat het vertalen van de Bijbel zo belangrijk is, willen wij u uitnodigen om samen dit belangrijke werk mogelijk te maken.

Website en weblog André & Dorien:  www.bijbelvertaalwerk.nl